موسسه مطالعات راهبردی رويکرد - پربيننده ترين عناوين بیمه http://rooykard.ir/Insurance Sat, 05 Nov 2016 13:34:42 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal2/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط موسسه مطالعات راهبردی رويکرد http://rooykard.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات راهبردی رويکرد آزاد است. Sat, 05 Nov 2016 13:34:42 GMT بیمه 60 حضور فعال بیمه پارسیان در نمایشگاه بین المللی بورس، بانك و بیمه كیش http://rooykard.ir/fa/doc/news/84587/حضور-فعال-بیمه-پارسیان-نمایشگاه-بین-المللی-بورس-بانك-كیش بیمه پارسیان با اخذ مجوز از سازمان منطقه آزاد کیش و بیمه مرکزی ایران شعبه جدیدی در منطقه آزاد کیش افتتاح کرد. ]]> بیمه Fri, 04 Nov 2016 09:15:27 GMT http://rooykard.ir/fa/doc/news/84587/حضور-فعال-بیمه-پارسیان-نمایشگاه-بین-المللی-بورس-بانك-كیش شعبه جدید بیمه پارسیان در كیش افتتاح شد http://rooykard.ir/fa/doc/news/84589/شعبه-جدید-بیمه-پارسیان-كیش-افتتاح بیمه پارسیان با اخذ مجوز از سازمان منطقه آزاد کیش و بیمه مرکزی ایران شعبه جدیدی در منطقه آزاد کیش افتتاح کرد. ]]> بیمه Fri, 04 Nov 2016 09:33:40 GMT http://rooykard.ir/fa/doc/news/84589/شعبه-جدید-بیمه-پارسیان-كیش-افتتاح نظارت بهینه موجب ارتقاء سطح بهره وری و کارایی شرکت می شود http://rooykard.ir/fa/doc/news/84588/نظارت-بهینه-موجب-ارتقاء-سطح-بهره-وری-کارایی-شرکت-می-شود رئیس هیات مدیره بیمه دانا بازنگری دربرخی از روش ها را برای دستیابی به عملکرد مطلوب تر مورد تأکید قرارداد و خواستار ارتقاء سطح نظارت های فنی و مالی در این شرکت بیمه ای شد . ]]> بیمه Fri, 04 Nov 2016 09:20:02 GMT http://rooykard.ir/fa/doc/news/84588/نظارت-بهینه-موجب-ارتقاء-سطح-بهره-وری-کارایی-شرکت-می-شود بیمه ایران با واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تفاهم نامه امضاکرد http://rooykard.ir/fa/doc/news/84586/بیمه-ایران-واحد-علوم-تحقیقات-دانشگاه-آزاد-اسلامی-تفاهم-نامه-امضاکرد شرکت سهامی بیمه ایران با واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تفاهم نامه همکاری امضاء کرد. ]]> بیمه Fri, 04 Nov 2016 09:10:30 GMT http://rooykard.ir/fa/doc/news/84586/بیمه-ایران-واحد-علوم-تحقیقات-دانشگاه-آزاد-اسلامی-تفاهم-نامه-امضاکرد بیمه آرمان با هدف توسعه بیمه های زندگی، کارگاههای آموزشی تکنیک های نوین بازاریابی و فروش http://rooykard.ir/fa/doc/news/84647/بیمه-آرمان-هدف-توسعه-های-زندگی-کارگاههای-آموزشی-تکنیک-نوین-بازاریابی-فروش بیمه های عمر و سرمایه گذاری را برای نمایندگان خود در شهرهای همدان، کرمانشاه و سنندج برگزار کرد. ]]> بیمه Sat, 05 Nov 2016 09:48:58 GMT http://rooykard.ir/fa/doc/news/84647/بیمه-آرمان-هدف-توسعه-های-زندگی-کارگاههای-آموزشی-تکنیک-نوین-بازاریابی-فروش